Genomiska mönster som behandlingsprediktiva markörer för kemoterapi respons i avancerad lungcancer

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Forskning i universitetssjukvården

Beskrivning

Detta projekt avser att studera genomiska mönster som markörer för respons till konventionell kemoterapi i avancerad och primär lungcancer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/08/03 → …

Participants