Globala klimat attribution modeller, medling och mobilisering i Sverige och Spanien

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Klimatforskning

Beskrivning

Med de respektive framsteg som har gjorts inom miljö-samhällsvetenskap och
juridiska studier, står vi inför en tröskel vad gäller att förstå implikationerna av att etablera orsaksmässiga länkar mellan klimatförändringar och risker som extrema väderhändelser för med sig.

GAMES kommer att genomföra sin studie i Sverige och Spanien genom att anlägga modeller för tillskrivning av orsaker för påverkan av extrema väderhändelser. Vi kommer att utforska medling för tillskrivning i juridiska och politiska ramverk, och undersöka tillskrivningens roll i mobilisering av sociala rörelser kopplade till katastrofer. GAMES kommer att visa hur kunskap om extremklimat är, och skulle kunna vara, institutionaliserat i juridiska ramverk och politik, och hur dessa strukturer skapar hinder eller möjligheter för mobilisering och transformativ förändring.
AkronymGAMES
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/02/112021/12/31

Participants