De främmande språkens didaktik (FRAM)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Språk och litteratur

Populärvetenskaplig beskrivning

De främmande språkens didaktik (FRAM) är en forskarskola som bedrivs som ett forskningsprojekt. Projektet syftar ytterst till att undersöka villkoren för flerspråkighet i den svenska skolan. Forskningsprojekten spänner över tre områden: Individens språkinlärning, IKT, lärande och undervisning i språk och Former för bedömning i språk samt fem språk, franska engelska, italienska, spanska och tyska.

Forskarskolan avser att genom forskning i språkdidaktik öka kompetensen hos språklärare. Syftet är att undersöka hur svensk skola kan nå EU:s och Sveriges flerspråkighetsmål, samt hur språkundervisningen i främmande språk (engelska och moderna språk) kan förbättras och i större utsträckning anpassas till elevers skilda förutsättningar och behov. Med teoretisk bas i internationell språkinlärningsforskning kommer forskarskolan i första hand beröra formell inlärning i skolmiljö, men även relatera formell inlärning till informell, t ex inlärning av förstaspråket eller av ett andraspråk i en informell miljö. Huvudsakliga forskningsområden är Individens språkinlärning; IKT, lärande och undervisning i språk samt Former för bedömning i språk. Forskarskolan genomförs i samverkan mellan Stockholms universitet (värduniversitet), Lunds universitet, Göteborgs universitet samt Linnéuniversitetet ht 2012 t o m ht 2014. Värdinstitutionen ansvarar för antagningen. Individuella studieplaner, kurser och handledning utformas i samråd mellan de samverkande lärosätena. Forskarskolan blir den första i sitt slag och får stor betydelse för främmande språks situation i svensk skola. Den ökar språklärares teoretiska kunskaper om lärande, undervisning och bedömning och blir en grund för utbildningsvetenskaplig forskning om de främmande språkens didaktik i Sverige. Den möjliggör också ett fruktbart möte mellan forskare och erfarna lärare, som kan leda till utveckling/precisering av språkdidaktik.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Tina Gunnarsson, 2015 sep 1, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 159 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Källkvist, M. (Första/primär/huvudhandledare)
2015

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Visa alla (1)