Grammatik, Prosodi, Diskurs och Hjärnan. ERP-studier i Språkbearbetning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att studera hur växelverkan mellan ordföljd, prosodi och diskurs sker i hjärnan när meningar bearbetas neurofysiologiskt. Undersökningar som har som mål att komma fram till en bättre förståelse för denna växelverkan utförs med hjälp av EEG (Electroencefalografi) och ERP (Event-Related Potentials)-metoden som mäter neurofysiologiska förändringar under språkförståelsen.

I talspråk förekommer att-satser med huvudsatsordföljd efter tankeverb t.ex. JAG MENAR ATT BO ÅKER INTE, men inte efter verb som HOPPAS. För att att-satser ska låta naturliga med huvudsatsordföljd, behöver de dessutom inledas av en initial hög ton. Vi använde Event Related Potentials (ERP) för att se hur hjärnaktivitet påverkas när man bearbetar meningar. Det visade sig att verb som HOPPAS minskade beredskapen för huvudsatsordföljd. När deltagare hörde en huvudsats efter sådana verb kunde vi se hur den oväntade meningsbyggnaden omarbetades i hjärnan. Detta syns i ERP-signalen P600, som visar på oväntad meningsbyggnad. Initiala höga toner ökade beredskapen för en huvudsats. Att-satser med huvudsatsordföljd som saknade en hög ton gav därför också upphov till omarbetning reflekterad i en P600. I en senare studie såg vi att det motsatta förhållandet inte gäller: bearbetningen av att-satser med bisatsordföljd påverkades inte av initiala höga toner. Tonen verkar öka beredskap för en huvudsats utan att minska beredskapen för bisatsordföljd.
Det finns fler språkliga fenomen där ordföljd, betydelse och prosodi är inblandade. Man säger t.ex. JAG ÅT DEN INTE, men inte JAG ÅT SYLT/SYLTEN INTE. En jämförelse visade en tidig negativitet över bakre huvudet på deltagarna när de läste meningar som JAG ÅT SYLT INTE. Det tyder på svårighet med satsens betydelse. Vi fick också P600-effekter i meningar av typen JAG ÅT SYLT INTE vilket visar att deltagarna behövde omarbeta meningsbyggnaden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012009/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Mikael Roll & Merle Horne, 2013, Nordic Prosody: Proceedings of the XI conference. Asu, E. L. & Lippus, P. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 303-312 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Mikael Roll & Merle Horne, 2012, I : Neuroscience Day, Medical Faculty.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Mikael Roll & Merle Horne, 2012.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (12)