Grammatisk utveckling i vuxnas inlärning av svenska som ett andraspråk. En jämförelse mellan illitterata och litterata inlärare.

Projekt: ForskningSamarbete med skolor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Nyckelord

  • grammatisk utveckling, litteracitet och skolbakgrund, processbarhetsteorin, svenska som ett andraspråk
StatusEj startat

Participants