Att habilitera för självständighet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med forskningsprojekt är att kulturanalytiskt studera vilken betydelse hälso- och sjukvårdens olika habiliteringsinsatser har för att stärka barn och ungdomars användning av rullstolen i vardagen och därmed ge dem större möjlighet till självständighet.

Forskningsprojektet bygger på hypotesen att de berättelser och den praktiska rådgivningen samt träningen som skapas i mötet med hälso- och sjukvårdens personal ger barn och ungdomar emancipatoriska möjligheter att ta makt över sitt eget liv. Så har tidigare forskning visat hur till exempel berättelser skapar bilder av vilka möjligheter individen har i sin vardag och stärker därmed denna i sina handlingar. Centralt att studera är också hur till exempel erfarenheter av hur rullstolen skall manövreras sammanflätas med den kroppsliga existensen och ger barnet eller ungdomen möjligheter att våga tänja på gränserna för vad man kan göra med rullstolen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants