Handledning av företagsläkare Fredrik Sandblad inom ramen för Arbetslivsinstitutets utbildning av företagsläkare 2001–2002.

Projekt: Övrigt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • sociology, educational sciences, företagsläkare, arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete

Beskrivning

Fredrik Sandblad: Kunskap om arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete inom skola och äldrevård – en studie av arbetsledares bedömningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012002/01/14

Participants