Handgjort. Hantverk och sociala strategier i sydskandinavisk neolitikum

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Förhistorisk hantverk, flintknackning, bronshantverk, kunskapsöverföring

Populärvetenskaplig beskrivning

Högklassiga flintdolkar och stridsyxor har av arkeologer betraktats som prestigeföremål som användes i sociala utbyten under yngre stenåldern. Vem tillverkade dessa föremål? Var alla i samhället eller endast utvalda specialister inblandade?

Projektet undersöker hur prestigeföremål användes i sociala utbyten. För att ett föremål ska ge prestige åt sin ägare krävs att föremålet är svårt att få tag på. Tidigare har men sett specialisttillverkning som en ett sätt att begränsa tillgängligheten. Därför fokuserar projektet på tillverkningen och hur den har varit organiserad i den förhistoriska samhällskontexten. Projektet väcker frågor kring fördelningen av hantverksskicklighet i en befolkning. Om endast vissa individer besitter förmågan att göra de finaste sakerna finns här en annan möglighet att begränsa tillgängligheten. Hur tränas hantverkaren och hur överförs de praktiska kunskaperna som är nödvändiga? Har vissa individer eller grupper kunnat hemlighålla de nödvändiga kunskaperna eller har dessa varit tillgängliga för alla?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1989/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Deborah Olausson, 2013, Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. Bergerbrant, S. & Sabatini, S. (red.). Archaeopress, s. 447-456

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Deborah Olausson, 2008, I : Journal of Archaeological Method and Theory. 15, s. 28-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Deborah Olausson, 2000, Artefakter--arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Institute of Archaeology, University of Lund, s. 27-40

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (7)