Han bryr sig inte om hur många äpplen där är

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Utvecklar och prövar ett nytt angreppssätt för att fånga upp och motivera de barn som är i riskzonen att komma efter i utvecklingen av en mycket grundläggande kompetens: förmågan att i vardagliga situationer notera mängder och antal och använda sig av denna information, till exempel i sin lek. Också att ge stöd till förskolepersonal och specialpedagoger att upptäcka barnen i riskzonen.

Hos 3-5-åringar finns en variation vad gäller utvecklingen av en mycket grundläggande kompetens: förmågan att spontant i vardagliga situationer notera mängder och antal och använda sig av denna information, till exempel i sin lek. Det ligger nära tilllhands att utgå ifrån att så grundläggande kompetenser utvecklas ”naturligt” hos alla barn – men detta är inte fallet. Det har också visats vara svårt för förskollärare att stimulra utvecklingen hos de barn som är svaga vad gäller dessa kompetenser, också när man är kunnig om problematiken. Longitudinella studier visar att barnen sedan tenderar att inte klara av matematiken i skolan. En tidig eftersläpning är med andra ord mycket svår att “reparera” i skolan.
Projektet uttvecklar och prövar ett nytt angreppssätt för att fånga upp och motivera de barn som är i riskzonen att komma efter och ge stöd till förskolepersonal och specialpedagoger att upptäcka barnen, som är så kallat 'vulnerable learners'.. En annan viktig aspekt av vårt angreppssätt är att det är inkluderande. En och samma intervention – ett specialdesignat lek-och-lärspel – är avsett att användas av alla barn i en grupp, oavsett var de befinner sig i utvecklingen. Genom en inbyggd adaptivitet kan det stimulera alla barn, även de som utvecklats särskilt snabbt. I projektet undersöks hur ett lek-och-lär-spel av detta slag - som exemplifierar 'en ny generation digitala läromedel' fungerar och tas emot av barn, förskolepersonal och specialpedagoger.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants