Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande

Projekt: Nätverk

Beskrivning

Aktivitet, hälsa och välbefinnande: interventionsstudier och instrumentutveckling 


Nätverket HAV (Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande) studerar samband mellan människors dagliga aktiviteter och deras välbefinnande och livskvalitet. I människors dagliga aktivitetsmönster finns det både belastande och terapeutiska mekanismer, som om de blir kända kan fokuseras och användas i vård- och rehabiliteringssammanhang för att befrämja återhämtning och ett gott liv. Vi studerar samband mellan aktivitet och hälsa, utvärderar interventioner, konstruerar instrument och metoder och utvecklarteorier som kan tillämpas vid olika funktions- och aktivitetshinder. 

Forskningen är organiserad kring fyra teman:


1. Undersöka samband mellan olika aspekter av aktivitet och hälsa
2. Studera utfallet av arbetsterapeutiska och aktivitetsvetenskapligt baserade interventioner
3. Utveckla instrument och metodologi
4. Utveckla teorier och modeller inom området aktivitet och hälsa


Forskarteamet


Nätverket HAV leds av professor Mona Eklund och består vidare
av docenterna Elisabeth Argentzell, Carita Håkansson, Birgitta
Gunnarsson, Christel Leufstadius, Jan-Åke Jansson samt ytterligare 11
disputerade forskare (Pia Hovbrandt, Jenny Hultqvist, Suzanne Johansson, Annika
Lexén, Anne-Le Morville, Lisbeth Nilsson, Kristina Orban, Elisabeth B Persson,
Parvin Pooremamali, Carina Tjörnstrand och Birgitta Wästberg) samt
forskarstuderandena Kristine Lund och Susanne Porter. Alla är
eller har haft knytning till forskargrupper inom Institutionen för
hälsovetenskaper, Lunds universitet. En kärngrupp är fortfarande anställd där,
men i ökande utsträckning utgör HAV ett nätverk som inkluderar forskare även
vid andra institutioner inom Lunds universitet samt andra högskolor.
PhD Aaron Eakman (Colorado State University i Fort Collins, USA),
PhD Daniel Sutton (Auckland University of Technology i Auckland, Nya
Zeeland) samt PhD Laura Vidaña Moya (Universitat de Vic -
Universitat Central de Catalunya, Spanien) är knutna till nätverket HAV
som gästforskare. 

Kort titelHAV
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/11/22 → …

Participants