Hemmets administration: Medieformer, praktiker och mikrogeografier

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet är en kulturhistorisk studie av hemmets administration och pappersarbete med särskilt fokus på dess medieformer, praktiker och mikrogeografier. Projektet är explorativt i den mening att tidigare forskning om hemmet framför allt satt fokus på antingen hushållsarbete i form av städning och matlagning utfört av kvinnor eller som privat sfär för avkoppling. Att studera de till synes triviala administrativa praktikerna är viktigt eftersom de i ett större perspektiv synliggör gränsdragningarna mellan manligt - kvinnligt, arbete - fritid, offentligt - privat. Projektet tar ett kulturhistoriskt och kulturanalytiskt avstamp och baseras på samtalsintervjuer med individer födda senast år 1945.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/08/012019/10/31

Participants