Histopathological and biological markers in breast cancer – focused on methodology and contralateral tumors

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Nyckelord

  • Bröstcancer

Beskrivning

Projektplan - Bakgrund/Målsättning
Bröstcancer är en heterogen sjukdom med varierande prognos. Flertalet (cirka 2/3) blir botade av operation.Ytterligare en del patienter (cirka 15%) blir botade av den medikamentella tilläggsbehandling (s.k. adjuvant behandling) som oftast ges i samband med den primära operationen. De resterande cirka 20% utvecklar metastaserande bröstcancer, som inte är botbar. En del patienter utvecklar lokala återfall eller s.k. kontralateral bröstcancer (tumör i det andra bröstet). Dessa patienter har fortfarande en cancer som kan botas. Idag används olika prognostiska faktorer för att förutsäga prognos och behandlingsprediktiva faktorer för att förutsäga behandlingskänslighet. Exempel på prognosiska faktorer i klinisk rutin är tumörstorlek, spridning till regionala lymfkörtlar, ålder, östrogenreceptorn (ER), progesteron receptorn (PgR), tillväxtfaktorreceptorn HER2 och proliferationsmarkören Ki67. ER och HER2 är också behandlingsprediktiva faktorer. Histologisk grad är fortfarande en av de viktigaste prognostiska faktorerna. Den är mycket väl etablerad och
kostnadseffektiv. Det är därför viktigt att belysa dess prognostiska betydelse i relation till nya faktorer. Kontralateral bröstcancer betraktas som en ny primärtumör. Nya studier visar emellertid att vissa är metastaser
från den första tumören. En viktig klinisk fråga är hur man skall bedöma prognosen för kontralateral bröstcancer och hur denna påverkas av mellanliggande behandling och tidsintervallet mellan tumör 1 och tumör 2. Få studier har belyst denna fråga och det finns oss veterligen ingen som kopplat tumöregenskaper både i tumör 1 och tumör 2 till prognos. Vi har denna möjlighet genom att ha samlat paraffininbäddat material från
cirka 700 patienter med kontralateral bröstcancer. Eftersom en del paraffinklossar är från 60–talet är det viktigt att också validera de immunohistokemiska analyserna.
Våra målsättningar är att:
1) Validera histologisk grad mot moderna subgrupper enligt St Gallen rekomendationerna för prognosiska
ställningstagande.
2) Jämföra bedömning av histologisk grad och immunohistokemisk analys av ER, PgR, HER2 och Ki67 med den allra senaste metodiken, next generation sequencing (SCAN–B).
3) Validera immunohistokemisk analys av ER, PgR och Ki67 i paraffininbäddat material från 70–talet genom att jämföra med analyser i samma fall men med annan metodik.
4) Jämföra histopatologiska och biologiska (ER, PgR, HER2 och Ki67) markörer i metakron (ej samtidig) kontralateral bröstcancer med markörerna i tumör 1, samt deras betydelse för prognos och behandlingskänslighet efter kontralateral bröstcancer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/01 → …

Participants

Related projects

(Företrädare)

Visa alla (2)

Relaterad forskningsoutput

Anna Ehinger, Lisa Rydén, Pär-Ola Bendahl, Mårten Fernö & Sara Alkner, 2017 sep 2, I : Virchows Archiv. 471, Suppl. 1, s. 54 1 s., PS-01-016.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Anna Ehinger, Per Malmström, Pär Ola Bendahl, Christopher W. Elston, Anna Karin Falck, Carina Forsare, Dorthe Grabau, Lisa Rydén, Olle Stål & Mårten Fernö, 2017 jan 2, I : Acta Oncologica. 56, 1, s. 68-74

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)