Historieundervisning för framtiden. En historiepedagogisk studie av studenters lärande inom högre utbildning

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Pedagogiskt arbete

Beskrivning

I projektet söker vi utveckla historieundervisning på universitetsnivå. Vi vill förflytta fokus i den pedagogiska debatten från "vad studenter ska veta om det förflutna" till "vad studenter ska kunna göra", dvs vilka färdigheter som de ska utveckla och hur det bäst kan ske. Projektet består av en pilotundersökning av studenters lärande på en temakurs på B-nivå. I fokus står studenternas förmåga att ställa relevanta historievetenskapliga frågor till ett avgränsat källmaterial.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/012020/08/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Andrés Brink Pinto, David Larsson Heidenblad & Emma Severinsson, 2020 dec, Interdisciplinary pedagogy in higher education: Proceedings from Lund University's Teaching and Learning Conference 2019. Bergqvist Rydén, J., Jerneck, A., Luth Richter, J. & Steen, K. (red.). Lund, s. 75-84 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

David Larsson Heidenblad, 2020 apr, Lund: Studentlitteratur. 128 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

David Larsson Heidenblad, 2018 jun 20, Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 133-153 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (6)

Relaterade aktiviteter

Larsson Heidenblad, D. (presentatör), Brink Pinto, A. (presentatör), Severinsson, E. (presentatör), Mårtensson, K. (Roll ej angiven), Sonesson, A. (Ordförande)
2019 nov 7

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Larsson Heidenblad, D. (medverkande)
2019 nov 7

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Larsson Heidenblad, D. (Roll ej angiven), Brink Pinto, A. (Roll ej angiven), Henric Bagerius (Roll ej angiven), Alexander Isacsson (Roll ej angiven), Patrik Winton (Roll ej angiven)
2019 okt 24

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (4)