Historia och samhällsrelevans i Sverige 1959-1980

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är således att diskutera och analysera historieämnet samhällsrelevans med utgångspunkt från historikernas intellektuella ideal och praktiker i förhållande till samhällsutvecklingen samt vilken roll och vilka funktioner som tillskrevs historia av externa intressenter.

Hur tänkte svenska humanister kring samhällsutvecklingen efter 1945? Vilka strategier använde sig humanisterna för att möta välfärdsstatens uppbyggnad, den offentliga sektorns framväxt, utbildningsexplosionen vid universiteten, samhällsvetenskapernas ökade inflytande på humaniora eller nyvänsterns framväxt från 1960-talets mitt? Vilka strategier och argument använde sig humanisterna av för att hävda sin position inom akademien och i samhället i övrigt?

Projektet syftar till att genom en analys av ansökningshandlingar till Statens råd för humanistisk forskning under perioden 1959-80 försöka studera vilka strategier och argument som humanister använde sig av för att försöka få medel beviljade till sin forskning. Projektet ämnar ge ett bidrag till humanioras vetenskapshistoria i Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31

Participants