Kunskapshistoria

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation

Beskrivning

Kunskapshistoria har internationellt börjat växa fram som ett nytt och vitalt fält det senaste decenniet. I Lund har vi sedan 2014 arbetat för att etablera kunskapshistoria i Sverige och övriga Norden. Vi bedriver forskning, ger ut publikationer, diskuterar texter, anordnar kurser, deltar i konferenser, arrangerar workshoppar och odlar omvärldskontakter – allt i syfte att utveckla kunskapshistoria.

Den kunskapshistoriska miljön omfattar i dag ett antal forskare och projekt knutna till Historiska institutionen. Inom miljön som helhet finns det en betydande teoretisk, empirisk, metodisk och kronologisk bredd, men vi förenas i vår önskan att utforska kunskapens innehåll, former och betydelser, både i samhället och i människors liv. Ett centralt forum är vårt kunskapshistoriska seminarium där vi samlar forskare med olika bakgrund och ämnestillhörighet.

Vår ambition är att den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund ska kännetecknas av dynamik, kreativitet och idérikedom. Vi vill att den ska genomsyras av intellektuell nyfikenhet och pluralism, med en öppenhet för olika teman, inriktningar och tidsperioder. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studerar kunskap. Samtidigt vill vi tro att kunskapshistoriska perspektiv och frågeställningar kan berika historievetenskapen i stort och bidra till att ställa vår tids diskussioner om kunskap i kritisk belysning.
Kort titelKunskapshistoria
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/08/25 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

David Larsson Heidenblad, 2019 sep 10

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

David Larsson Heidenblad, 2019 aug, Efterkrigstidens samhällskontakter. Norén, F. & Stjernholm, E. (red.). Mediehistoriskt arkiv, s. 157-184 (Mediehistoriskt arkiv; vol. 43).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (61)

Relaterade aktiviteter

Larsson Heidenblad, D. (Ordförande), Asger Hougaard (presentatör)
2019 aug 23

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Östling, J. (granskare)
2019 aug 15

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Visa alla (61)

Karolina Enquist Källgren (Mottagare), 2018 okt 9

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserAnnan utmärkelse

Visa alla (1)