Kunskapshistoria

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation

Beskrivning

Kunskapshistoria har internationellt börjat växa fram som ett nytt och vitalt fält det senaste decenniet. I Lund har vi sedan 2014 arbetat för att etablera kunskapshistoria i Sverige och övriga Norden. Vi bedriver forskning, ger ut publikationer, diskuterar texter, anordnar kurser, deltar i konferenser, arrangerar workshoppar och odlar omvärldskontakter – allt i syfte att utveckla kunskapshistoria.

Den kunskapshistoriska miljön omfattar i dag ett antal forskare och projekt knutna till Historiska institutionen. Inom miljön som helhet finns det en betydande teoretisk, empirisk, metodisk och kronologisk bredd, men vi förenas i vår önskan att utforska kunskapens innehåll, former och betydelser, både i samhället och i människors liv. Ett centralt forum är vårt kunskapshistoriska seminarium där vi samlar forskare med olika bakgrund och ämnestillhörighet.

Vår ambition är att den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund ska kännetecknas av dynamik, kreativitet och idérikedom. Vi vill att den ska genomsyras av intellektuell nyfikenhet och pluralism, med en öppenhet för olika teman, inriktningar och tidsperioder. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studerar kunskap. Samtidigt vill vi tro att kunskapshistoriska perspektiv och frågeställningar kan berika historievetenskapen i stort och bidra till att ställa vår tids diskussioner om kunskap i kritisk belysning.
Kort titelKunskapshistoria
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/08/25 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Johan Östling & David Larsson Heidenblad, 2019 jun 1, (Submitted) I : Journal for the History of Knowledge.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Larsson Heidenblad, 2019 maj, I : Scandia. 85, 1, s. 37-64

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57)

Relaterade aktiviteter

Östling, J. (Inbjuden talare)
2019 jun 7

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Östling, J. (inbjuden talare)
2019 jun 62019 jun 8

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Larsson Heidenblad, D. (presentatör)
2019 maj 16

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (51)