Kunskapshistoria

Projekt: NätverkInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation

Beskrivning

Kunskapshistoria har internationellt börjat växa fram som ett nytt och vitalt fält det senaste decenniet. I Lund har vi sedan 2014 arbetat för att etablera kunskapshistoria i Sverige och övriga Norden. Vi bedriver forskning, ger ut publikationer, diskuterar texter, anordnar kurser, deltar i konferenser, arrangerar workshoppar och odlar omvärldskontakter – allt i syfte att utveckla kunskapshistoria.

Den kunskapshistoriska miljön omfattar i dag ett antal forskare och projekt knutna till Historiska institutionen. Inom miljön som helhet finns det en betydande teoretisk, empirisk, metodisk och kronologisk bredd, men vi förenas i vår önskan att utforska kunskapens innehåll, former och betydelser, både i samhället och i människors liv. Ett centralt forum är vårt kunskapshistoriska seminarium där vi samlar forskare med olika bakgrund och ämnestillhörighet.

Vår ambition är att den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund ska kännetecknas av dynamik, kreativitet och idérikedom. Vi vill att den ska genomsyras av intellektuell nyfikenhet och pluralism, med en öppenhet för olika teman, inriktningar och tidsperioder. Vi är övertygade om att vi har mycket att lära av andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studerar kunskap. Samtidigt vill vi tro att kunskapshistoriska perspektiv och frågeställningar kan berika historievetenskapen i stort och bidra till att ställa vår tids diskussioner om kunskap i kritisk belysning.
Kort titelKunskapshistoria
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/08/25 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Johan Östling (red.), Olsen, N. (red.) & David Larsson Heidenblad (red.), 2020 jun 8, London: Routledge. 280 s. (Knowledge Societies in History)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Johan Östling, Olsen, N. & David Larsson Heidenblad, 2020 jun 8, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations. Östling, J., Olsen, N. & Larsson Heidenblad, D. (red.). Routledge, s. 1–17 (Knowledge Socities in History).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

David Larsson Heidenblad, 2020 jun, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations. Östling, J., Olsen, N. & Larsson Heidenblad, D. (red.). London: Routledge, s. 59-73 15 s. (Knowledge Societies in History).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (77)

Relaterade aktiviteter

Östling, J. (Ordförande), Larsson Heidenblad, D. (Ordförande), Nilsson Hammar, A. (Ordförande), Lundberg, B. (Panelmedlem), Brilkman, K. (Panelmedlem), Karolina Enquist Källgren (Panelmedlem), Laura Skouvig (Panelmedlem)
2020 mar 4

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Larsson Heidenblad, D. (deltagare)
2020 jan 302020 jan 31

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Östling, J. (organisatör), Jansson, A. (organisatör), Svensson, R. (organisatör), Lena Lennerhed (Roll ej angiven), Larsson Heidenblad, D. (Roll ej angiven), Karolina Enquist Källgren (Roll ej angiven), Björn Lundberg (Roll ej angiven), Cronqvist, M. (Roll ej angiven), Heidegren, C. (Roll ej angiven), Emil Stjernholm (Roll ej angiven), Gustavsson, K. (Roll ej angiven), Haikola, K. (Roll ej angiven)
2019 dec 3

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Visa alla (68)

Karolina Enquist Källgren (Mottagare), 2018 okt 9

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserAnnan utmärkelse

Visa alla (1)