Nattens historia

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Natten är ett bortglömt forskningsområde. Den är inte bara dagens baksida eller en tidsperiod då inget händer. Natten är knuten till ideer om vad man ska göra och vad man inte får göra. Avsikten är en kronologisk framställning av natten genom den svenska historien - vilket i sin tur tvingar fram andra källor och andra analysmetoder än vad som annars brukar användas i historia/idéhistoria.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants