Hushållens keramik i kv. Åkroken i Nyköping- produktion, tradition, konsumtion och interregionala kontakter.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Keramikproduktionen och -konsumtionen i det medeltida Sverige är dåligt känd. Framförallt saknas lokala väldaterade undersökningar som kan utgöra basen för studier i regionala studier. I detta projekt studerar jag bords-, kok- och förrådskärl från ett väldaterat fyndkomplex från kvarteret Åkroken i Nyköping tillsammans med Mathias Bäck. Tiden är ca 1090 till 1300.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012013/12/31

Participants