Hur bildinnehåll korrelerar med bildperception

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Tidningar innehåller en rad olika bilder som illustrerar nyhetsartiklar: fotografier, kartor, ritningar, informationsgrafik, diagram, grafer, datorgenererade bilder. Det finns dock mycket lite forskning om hur läsarna interagerar med dessa bilder. Vilka typer av bilder får mest uppmärksamhet? Vilka bildinnehåll får mest uppmärksamhet av läsarna?

I vårt tvärvetenskapliga projekt kombinerar vi teorier och metoder från medie- och kommunikationsvetenskap och kognitiva studier om visuell perception för att ta reda på hur bildinnehållet korrelerar med bildperception. Vi använder en relationsdatabas som vi har skapat under tidigare tidningsstudier där vi använt ögonrörelsemetodik (se projektet Läsvägar och lässätt på tidningsuppslaget – ett tvärvetenskapligt projekt med semiotiska analyser och analyser av ögonrörelser). I det nuvarande projektet framskrider vi på följande sätt: först skapar vi en kodningssystem och genomför en innehållsanalys av bilderna i tidningsmaterialet. Sedan formulerar vi hypoteser om läsarnas interaktion med dessa bilder. Slutligen använder vi de insamlade data från vår databas och jämför våra hypoteser med läsarnas autentiska interaktion med bilderna.

Forskningledare
Jana Holsanova, Kognitionsvetenskap
Helena Sandberg, Medie- och kommunikationsvetenskap

Medlemmar
Nelly Theobald, Master student, Department of Communication and Media, Trier university
Nils Holmberg, Medie- och kommunikationsvetenskap
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012014/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Holsanova, J. (ordförande)
2013 jan 12015 dec 31

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Holsanova, J. (Roll ej angiven)
2011 jan 12013 dec 31

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Visa alla (2)