Mänskliga rättigheter och ekonomisk ojämlikhet

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Nyckelord

  • mänskliga rättigheter, ekonomisk ojämlikhet, socioekonomisk ojämlikhet, ekonomiska rättigheter

Beskrivning

Projektet undersöker begreppet mänskliga rättigheter (MR) och dess relation till ekonomisk ojämlikhet. En vanlig föreställning, som projektet utmanar, är att sådan ojämlikhet inte är ett rättighetsproblem så länge basala behov är tillfredsställda. Ekonomisk och folkhälsoforskning visar på kopplingar mellan ekonomisk ojämlikhet och bl a folkhälso- och demokratiproblem. Frågan har en praktisk och en begreppslig aspekt. Ekonomisk ojämlikhet har följder för MR-frågor, men ingår inte i det som MR-begreppet vanligen anses handla om. Projektet adresserar denna asymmetri. Tre områden står i fokus. Först, de mänskliga rättigheternas form: anspråk som korrelerar med någon aktörs skyldighet. Argumentet att anspråk kan gälla långsiktiga och osäkra mål, inte bara sådant som är genomförbart på kort sikt, undersöks. För det andra, vad MR är. Snarare än pre-politiska och etiska, prövas här att se dem som relationella och och institutionaliserade handlingskapaciteter. Det tredje området analyserar ekonomisk ojämlikhet som, utöver fördelning av resurser, en fråga om politisk och social inkludering, representation, ansvarsutkrävande och normer och argumenterar för att MR behöver förhålla sig till ekonomisk ojämlikhet på systemisk nivå. En ambition är att utveckla ett rättighetsbegrepp kapabelt att hantera dynamik mellan politiska, sociala och ekonomiska hierarkier. En annan är metodologisk och går ut på att analysera begrepp utifrån frågan om den funktion man vill att de ska fylla.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012021/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Lena Halldenius, 2020, I Pallas Athenas huvud: hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, (Skrifter; nr. 98).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lena Halldenius, 2018, Mänskliga rättigheter i samhället. Halldenius, L., Arvidsson, M. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 35-54 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lena Halldenius, 2018, (Accepted/In press) Rethinking Liberty Before Liberalism. Dawson, H. & de Dijn, A. (red.). Cambridge University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Halldenius, L. (Talare)
2020 okt 14

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Halldenius, L. (inbjuden talare)
2020 sep 10

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Halldenius, L. (Talare)
2020 jan 29

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (8)