I nationens intresse; språkets, minnets och juridikens betydelse för underrättelseverksamheten - Tema Pufendorfinstitutet

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap
  • Språk och litteratur
  • Psykologi
  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Tvärvetenskap, underrättelsevetenskap, språk, psykologi, juridik

Beskrivning

Tema vid Pufendorfinstitutet

Populärvetenskaplig beskrivning

Temat för denna ASG är språkets betydelse för genererandet av värderad information (underrättelser) i en strukturerad process (underrättelseprocessen). Genom att tvärvetenskapligt belysa språkliga, kognitiva och rättsliga aspekter av praktisk informationshantering kommer sannolikt nytt stoff, av såväl vetenskapligt som praktiskt värde, bli resultatet.
Kort titelI nationens intresse
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/08/192020/08/20

Participants