I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt – Arbetsmiljöproblematiken vid arbete i någons hem i form av hemtjänst eller personlig assistansI skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt – Arbetsmiljöproblematiken vid arbete i någons hem i form av hemtjänst eller personlig assistans

Projekt: ForskningNationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • arbetsmiljö, socialrätt, arbetsmiljörätt, hemtjänst, personlig assistans

Beskrivning

Arbetsmiljöproblem för hemtjänstanställda och personliga assistenter handlar om trånga utrymmen i badrum, låga sängar som brukare ska hjälpas upp från och rökiga utrymmen. Men arbetsgivaren kan inte hota att dra in stöd, för att få en bättre arbetsmiljö. Enligt socialtjänstlagen ska verksamheten inom hemtjänst och personlig assistans bygga på respekt för brukarnas självbestämmanderätt och integritet. Brukaren avgör därför hur hemmet ska vara möblerat.

Den ökande konkurrensen inom området förstärker utmaningarna. Pressen att acceptera dåliga arbetsmiljöer blir ofta hårdare för alla som arbetar som egenföretagare, eller som är anställda direkt av brukarna (inom personlig assistans). Detta gäller också i mindre företag, som har mindre möjligheter än kommunerna att omplacera anställda.

I projektet ska forskare inom rättsvetenskap studera hur krocken mellan arbetsmiljö- och socialtjänstlagarna påverkar arbetsmiljön i vård i annans hem. Hur agerar kommunerna och andra aktörer för en god arbetsmiljö även på dessa arbetsplatser? Vilka diskussioner, frågor och konflikter uppstår vid mötena mellan de anställda och brukarna?
Kort titelI skärningspunkten
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012018/08/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Rättsvetenskap, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet

Participants

Relaterad forskningsoutput

Schömer, E., 2017 okt, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 3, s. 24 40 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Schömer, E., 2017 mar 23, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (red.). Juristförlaget i Lund

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Eva Schömer (Inbjuden talare)
2017 maj 15

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Eva Schömer (Inbjuden talare)
2017 mar 17

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (3)