Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/09/012008/11/15

Participants