Identifiering av prediktiva faktorer för manifest diabetes och dess komplikationer vid gestationell diabetes mellitus

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Nyckelord

  • Gestationell diabetes mellitus, Biomarkörer, Prediktion
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/06/012018/06/01

Participants