Identifiering av periorbitala tumörmarginaler med hjälp av icke-invasiva avbildningstekniker

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinsk bildbehandling

Nyckelord

  • tumor surgery , non-invasive imaging techniques, blood flow, diffuse reflectance spectroscopy , photoacoustic imaging

Beskrivning

Hudtumörer är överrepresenterade på ögonlocken. När man opererar bort en ögonlockstumör så skickas den för histologisk analys där man undersöker den i mikroskop för att se att alla tumörceller är borttagna, d.v.s. att tumören har ”fria marginaler”. Målet med projektet är att utveckla och utvärdera två moderna medicinska avbildningstekniker för att undersöka tumörer utan att först behöva skära bort dem. Vi vill kunna avgöra tumörgränsen före operationen istället för efter operationen. När man opererar bort ögonlockstumörer är det speciellt viktigt att man inte tar bort förmycket frisk vävnad. Varje millimeter man kan spara spelar stor roll för omfattningen av den efterföljande plastikkirurgiska rekonstruktionen. Samtidigt vill man vara säker på att all tumörvävnad opereras bort för att minska risken för recidiv och behovet av ytterligare kirurgi. En icke-invasiv avbildningsteknik skulle både vara till stor nytta för patienterna och minska omfattningen av vårdinsatserna.
Vi tror att modern medicinsk avbildningsteknik nu är mogen för ytterliga utveckling. Vi vill utveckla och utvärdera två potentiella tekniker för att definiera tumörgränser icke-invasivt. Projektet är både experimentellt och kliniskt och genomförs i samarbete med forskare från LTH, Lunds universitet.

1. Diffus reflektionsspektroskopi (DRS) undersöker den molekylära sammansättningen i vävnaden genom att mäta reflekterat ljus. I vår nya spektroskopiteknik använder vi ett speciellt bredspektrigt ljus (350 till 1700 nm). Olika vävnader har olika molekylär sammansättning, och i en tidigare studie påvisade vi stor skillnad mellan signalen från an levertumör jämfört med omgivande frisk vävnad. På likande sätt kan vi se skillnad i reflektans mellan olika typer av hud och födelsemärken. Vi hoppas därför att vi även kommer kunna identifiera tumörgränsen före operation i ögonområdet.

2. Fotoakustisk avbildning (PAI) genererar högupplösta 3D-bilder av vävnadens struktur och funktion genom att bestråla vävnaden med laserljus och radiovågor, och därefter mäta det ultraljud som skapas. Djurstudier med PAI visar fina högupplösta bilder av små tumörer. Ingen studie har ännu gjorts för att avbilda tumörer i ögonområdet på patienter.

Om DRS och/eller PAI visar sig vara lämpliga som ny klinisk undersöknings¬teknik för att identifiera periorbitala tumörmarginaler före operation, kommer den säkerligen kunna tillämpas även inom andra specialiteter.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/01 → …

Samarbetspartner

Participants