Identitet och livsstil. Stenåldersproblematik i nutiden

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Stenåldersmänniskans livsstil har aktualiserats med anledning av så kallade stenåldersdieter. Hur stämmer den nutida bilden med verkligheten och hur man arkeologiskt kan tolka stenåldersmänniskans identitet och livsstilsmönster? Det är några av frågorna i detta projekt.

Livsstilsorienterade budskap utifrån stenåldersmänniskans livsstil är aktuell idag, bland annat på grund av det nutida intresset för stenåldersdiet. Den vetenskapliga forskningen kan inte direkt peka ut en särskild stenåldersdiet, eftersom stenåldern var en mycket lång tidsperiod med många olika sorters dieter. Viljan att visa goda förebilder är större än att se på variationen i kosten under stenåldern.

Stenåldersmänniskan har blivit en livsstilsmänniska, som i det föreliggande projektet, kommer att problematiseras med hjälp av en näranalys av de arkeologiska fynden från Jonstorpsområdet i nordvästra Skåne samt en mer övergripande diskussion om skandinavisk stenålder. En utgångspunkt är att diskutera den stereotypa stenåldersmänniskan. Stereotypen är en välkänd social representation för en kategori människor, som presenteras på ett sätt som alla inom en kultur kan känna igen. Väl etablerade stereotyper är svåra att förändra. Ofta bortser man från den variation som kan finnas inom en grupp människor.

Det här projektets syfte är att analysera stereotypen i den arkeologiska rekonstruktionen där stenåldermänniskan fått representera stora delar av mänsklighetens historia. Samtidigt diskuteras hur vi ska förhålla oss till denna stereotyp och vilka etiska och politiska ställningstaganden som ligger bakom.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31

Participants