Bildkvalitet/stråldoser vid pediatriska undersökningar

Projekt: Forskning

Beskrivning

En patientgrupp som är särskilt känslig för exponering av joniserande strålning är barn. Enligt international commission on radiation protection (ICRP) är risken för att få en dödlig cancer upp till 5 ggr så hög för ett barn (0-5 år) jämfört med en vuxen individ (40 år). Denna skillnad i risk medför att det är av yttersta vikt att undersökningarna som utförs på denna patientkategori är berättigade och optimerade i avseende dos-bildkvalitet. Genom att utnyttja ett antropo­morfiskt fantom i form av ett barn i åldern 4 år kan kliniskt relevanta bilder framställas utan att extra exponering av denna patientgrupp behöver utföras i kliniken. Fantomet har bl.a. använts för att utvärdera dosregleringssystem för CT.
StatusEj startat

Participants

Relaterad forskningsoutput

Marcus Söderberg & La, S., 2013, Medical Imaging 2013: Physics of Medical Imaging. Robert M., N., Bruce R., W. & Christoph, H. (red.). SPIE, Vol. 8668. s. 866833

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (1)