Bildkvalitet/stråldoser vid cone-beam CT (CBCT) undersökningar

Projekt: Forskning

Beskrivning

Vi har i samarbete med neuroradiologiska sektionen vid Bild och funktionsmedicin samt avdelningen för ortopedisk kirurgi båda vid SUS undersökt ett mobilt intraoperativt bildsystem för ortopedisk kirurgi. Syftet med studien har varit att optimera kliniska undersökningsprotokoll samt beräkna organ- och effektiva doser till patienter som genomgår kirurgiska ingrepp i ryggraden med denna nya typ av röntgenutrustning.

Bildsystemet består av en C-båge med möjlighet till tomografi 360°, systemet är av sk. “conebeam CT” typ och har en annorlunda utformning vilket ställer nya krav på metoder för dosuppskattning. Dosberäkningar har utförts med Monte Carlo simuleringsmjukvara och erhållna bilder har granskats och jämförts med motsvarande konventionella CT-bilder av erfaren neuroradiolog.

Resultaten av vår studie visade på stora möjligheter till dossänkningar jämfört med de protokollinställningar som tillverkaren angivit. Vår avsikt är att fördjupa oss vidare i “cone beam CT” dosimetri och vi ser här även potential till framtida studier inom området odontologisk radiologi där denna typ av “conebeam CT “ utrustning också flitigt används.
StatusEj startat

Participants

Relaterad forskningsoutput

Herrnsdorf, L. & Marcus Söderberg, 2013, Medical Imaging 2013: Physics of Medical Imaging. SPIE, Vol. 8668. s. 86682Q 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (5)