Images of educational practice and its educators in academia: Their power in Sweden through four higher educational reforms

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan humaniora
  • Tvärvetenskapliga studier
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31

Participants