Bilder av toner: fMRI-studier om prosodisk bearbetning i den mänskliga hjärnan

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är att få en övergripande bild av hur och var i hjärnan toner som kopplas till olika sorters språklig information bearbetas. Språket som kommer att undersökas är svenska, som är relativt unikt i att man vet att toner används för att skilja mellan ordstrukturer, meningsbyggnader och betydelser. Tekniken som kommer att användas är funktionell magnetresonansavbildning (fMRI).

Trots att toner används i många språk för att uttrycka olika typer av betydelse kan vi relativt litet om hur toner bearbetas i hjärnan. Svenska, som är ett 'tonaccent'-språk utgör ett utmärkt forskningsobjekt för att undersöka detta, eftersom toner används för att skapa betydelsskillnader på ord-, sats-, menings- och diskurs-nivåerna. Projeket utnyttjar den allestädes närvarande förekomsten av toner i svenska för att undersöka om det finns ett gemensamt neural bearbetningskärna för toner som har olika språkliga funktioner, och i så fall, hur detta kärnområde är relaterat till bearbetningen av de olika språkliga funktionerna toner har. Fem funktionell magnetresonansavbildnings(fMRI)-experiment är planerade. fMRI-metoden har utvecklats kolossalt under de senaste årtionden, och för närvarande är det möjligt att lokalisera bearbetningsnätverk i hjärnan med millimeterprecision.

Projektet utgör det första initiativet att genomföra undersökningar om neural bearbetning av språkligt relaterad tonal information i svenska med hjälp av fMRI-metoden. Studierna genomförs med forskningsutrustning tillgänglig genom Lunds Universitets Bioimaging Center.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012016/12/31

Participants

Related projects

Visa alla (1)