Implementeringen och utvärdering av Flexible Assertive Community Treatment (Flexibel-ACT) i en svensk kontext

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Intresset för integrerade vårdformer ökar i Sverige för att bättre möta personer med komplex psykiatrisk problematiks behov av vård och stöd. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför stimulerat till en ökad användning av integrerade vårdformer inom öppen psykiatrisk vård och en aktuell sådan metod har varit Flexibel ACT, som nu implementeras i den psykiatriska öppenvården. Syftet med detta projekt är därför att identifiera hinder och framgångsfaktorer i spridningen av modellen, undersöka programtrohet i de nyligen startade Flexibla ACT teamen och undersöka om klienterna/patienterna är hjälpta av interventionen i form av exempelvis antal dagar i slutenvård samt praktisk och social funktion. Ca 100 klienter är inkluderade i studien. Data innefattar bland annat intervjuer med teamledarna i de nyligen startade Flexibla ACT teamen, programtrohetsmätningar, och individuell klient data insamlade över en 18 månaders period. Vi har också genomfört en intervjustudie av teammedlemmarnas upplevelser av att arbeta i enlighet med Flexibel ACT.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/03/10 → …

Participants