Improvement of automatic methods for identification of radioactive material out of regulatory control (MORC) by mobile gamma spectrometric search

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Nyckelord

  • mobile gamma spectrometry

Populärvetenskaplig beskrivning

Ta fram en testbänk för olika bärbara detektorsystems förmåga att upptäcka strålkällor. Projektet är ett nordiskt samarbete mellan beredskapsavdelningarna i olika länders strålskyddsmyndigheter och forskargrupper inom strålningsberedeskap.
AkronymAUTOMORC
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/312017/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Swedish Radiation Safety Authority
  • Norwegian Radiation Protection Authority
  • Danish Emergency Management Agency
  • Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland
  • Icelandic Radiation Safety Authority

Participants