I familjens skugga – släkt och individ i senmedeltidens och renässansens Norden

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Avsikten med projektet är att studera stentavlor med vapensköldar och texter i byggnader runt om i Norden för att se hur människor försökte manifestera sin egen person och sin familj. När, hur och var uppträder de, vilka grupper i samhället ligger bakom uppsättandet av den här typen av minnemonument och varför de sätts upp är några av de frågor som kommer att belysas.

När man ska gå in i borgen Glimmingehus i sydöstra Skåne kan man studera en vackert utformad stenplatta över ingången. Stenplattan berättar att Jens Holgersen lät uppföra borgen år 1499. Det berättas vidare om hans hustru Margareta och om hans förra hustru, Holmgerd. Dessutom visas alla tre personernas vapensköldar. Stenhuset på Glimmingehus är således ett minnesmärke, inte bara över medeltiden med dess riddare och borgar, utan även över en enskild individ och hans familj. Det sena 1400-talet är början på en ny tid, renässansen, då enskilda individer allt mer träder fram ur historiens skuggor.

Avsikten med det här projektet är att genom en studie av stentavlor med vapensköldar och texter i byggnader runt om i Norden studera hur människor använde den materiella kulturen för att manifestera sig själva och sin familj. När, hur och var uppträder de, vilka grupper i samhället ligger bakom uppsättandet av den här typen av minnemonument och varför de sätts upp är några av de frågor som kommer att belysas. Det övergripande syftet är dock att studera på vilket sätt den här typen av materiell kultur avspeglar förändringar i synen på individ, släkt och familj, samt även relationer mellan könen under den studerade tidsperioden, senmedeltid och renässans, vilket i det här sammanhanget definieras som perioden 1400-1600.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Martin Hansson, 2019 maj 29, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C., Andreasson Sjögren, A., Berg, I., Engström, E., Hållans Stenholm, A-M., Jonsson, K., Klevnäs, A., Qviström, L. & Zachrisson, T. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 48-50 (Stockholm Studies in Archaeology; nr. 77).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Hansson, 2018 aug 30, Château Gaillard 28: L'environnement du château. O'Conor, K., Flambard Héricher, A-M. & Ettel, P. (red.). Caen: Presses universitaires de Caen, s. 155-160 (Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale; vol. 28).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Hansson, M. (talare)
2017 maj 112017 maj 14

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)