Individuell utveckling genom kollegial handledning

Projekt: Uppdragsforskning

Beskrivning

Syftet är att utforska och lära oss av arbetsvardagen med målet att främja det friska i det vardagsnära arbetet.

Handledningen ska ha en effekt i den meningen att den ska ge medarbetarna ökad självkännedom, stärka empatisk förmåga, ökad kapacitet att härbärgera, stärk förmåga att reflektera över sådant som sker i en relation i skeendet och egna upplevelser och reaktioner i förhållande till det som sker.
Kort titelKollegial handledning
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/03/312019/09/30

Participants