Information om och kring HPV-vaccin i svensk skolhälsovård

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • HPV, HPV-vaccin, informationspraktiker, skolhälsovård, skolsköterska

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet studeras hur skolsköterskor informerar om och vaccinerar flickor mot humant papillom virus, HPV, i svensk skolhälsovård. Vidare ska skolsköterskor och föräldrar intervjuas. Syftet med detta projekt är att nå kunskap om hur informationspraktiker vid preventiva medicinska åtgärder inom skolhälsovården gestaltas på mikronivå samt hur de uppfattas av skolsköterskor och föräldrar.

HPV är det vanligaste sexuellt överförbara viruset. För flickor är HPV-vaccin med i vaccinationsprogrammet sedan 2010 och ges i årskurs 5 eller 6 om föräldrar tackat ja till det. Vaccinationer är förebyggande medicinska interventioner som det råder polariserade uppfattningar om. Skolsköterskor spelar en viktig roll som informationsförmedlare. Föräldrar behöver förhålla sig till information från olika håll och i beslut kring HPV-vaccin ingår överväganden om barnens framtida sexuella och reproduktiva hälsa vilket gör det komplext. Mediebilder spelar in i besluten. I en tidigare studie (Rivano Eckerdal 2015) undersöktes medierapportering om HPV-vaccin och två skolsköterskors beskrivningar av hur de informerar om och distribuerar HPV-vaccin. I detta projekt observeras skolsköterskor när de informerar om och ger vaccinet vilket inte studerats tidigare. Vidare intervjuas skolsköterskor och föräldrar. Syftet med projektet är att nå kunskap om hur informationspraktiker vid preventiva medicinska åtgärder inom skolhälsovården gestaltas på mikronivå samt hur de uppfattas av skolsköterskor och föräldrar. Vaccinationen ses som en skärningspunkt mellan skolsköterskan som representant för samhället och föräldrar och barn och vaccinet som en medicinsk teknologi som dessa aktörer behöver förhålla sig till. Projektet bidrar till den forskningsbaserade kunskapen om hälsofrämjande informationspraktiker kopplade till ungas sexuella och reproduktiva hälsa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Johanna Rivano Eckerdal

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

2013/01/012015/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)