Innovationsplattform Malmö Sydost

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Populärvetenskaplig beskrivning

Innovationsplattform Malmö Sydost samlar kreativa krafter i näringslivet, akademin och kommunen för att bygga en gemensam innovationskapacitet kring utveckling av miljonprogrammet. Syftet är att använda den fysiska förnyelsen som drivmotor för en bredare förändringsprocess där socioekonomisk utveckling och långsiktiga miljömål uppnås samtidigt som näringslivet utvecklas. Under de senaste 15 åren har Malmö aktivt arbetat för att adressera de stora samhällsutmaningar som staden står inför för att skapa förutsättningar för en ur alla aspekter hållbar stad. Detta har genererat ett flertal större och mindre projekt där det provats nya innovativa lösningar och där drivkraften har kommit från staden, medborgare, näringsliv, intresseorganisationer och högskolor. Innovationsplattform Malmö Sydost är en vidareutveckling av tidigare erfarenheter av områdesbaserade stadsutveckling. Under 2013-2015 samlas ett antal aktörer i ett partnerskap för att tillsammans fokusera på utveckling av miljonprogrammen i sydöstra Malmö. Arbetet innefattar pilotverksamhet och utveckling ny teknik, nya tjänster, företagskoncept och lokala jobb. Samtidgt ska projektet leda till organisationsutveckling och bättre samverkan. Genom projektet ska Malmö också dra till sig spetskompetens från hela världen och bidra till utveckling i andra städer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/10/232015/10/23

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (ansvarig)
 • Malmö Stad
 • E.ON AG
 • Media Evolution
 • Malmö University
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp
 • Siemens AB
 • IBM Client Innovation Center Sweden AB
 • MKB Fastighets AB
 • Region Skåne

Participants

Relaterad forskningsoutput

Trencher, G., Rosenberg Daneri, D., Kes McCormick, Terada, T., Petersen, J., Yarime, M. & Bernadett Kiss, 2016, Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level. Leal Filho, W. & Brandli, L. (red.). Springer, s. 191-214

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (2)