InSam - Integration & Samverkan

Projekt: Forskning

Beskrivning

Vårt övergripande syfte är utvärdera InSam under projekttiden 181001-210630. Mer specifikt vill vi utvärdera effekten på nyanlända flyktingars möjlighet till 1) arbete och studier och 2) upplevelse av hälsa och egenmakt, i vilken 3) omfattning och utsträckning INSAM-modellen kan genomföras och Samsip användas, 4) samt vilka faktorer som är kritiska för att INSAM ska implementeras på ett hållbart sätt. Delsyften 1-4 motsvarar studierna angivna nedan.

Populärvetenskaplig beskrivning

Mellan 20 och 30 procent av flyktingar beräknas ha psykisk ohälsa, ofta på grund av trauma och en problematisk flyktsituation. Men den psykiska ohälsan förvärras för nyanlända i väntan på asyl och under etableringen. Ett försämrat självförtroende och förlust av identitet, hopp och egenmakt är vanligt. Forskningen om Arbetsförmedlingens (AF) etableringsprogram i Sverige visar att psykisk ohälsa och individens behov av aktivitet och delaktighet inte alltid kan identifieras och uppmärksammas. Idag finns inga interventioner som främjar hälsoprocessen och ger nyanlända ökad kontroll över sin hälsa och framtid. Detta kan InSam projektet ändra på.

Vår utgångspunkt är att psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet är en viktig plattform för social integration, studier och arbete för nyanlända i Sverige. På organisationsnivå tror vi att samarbete och samproduktion mellan AF, vård och kommun i INSAM främjar egensansvaret hos myndigheterna samt stödjer utvecklingen av sektorsövergripande strukturer för att skapa förändring och ny kunskap för ett hållbart samhälle för alla.
Kort titelInSam
StatusEj startat

Participants