Informations- och diskursstruktur i samverkan: ett språktypologiskt perspektiv

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vi undersöker hur de tre faktorerna ordföljd, prosodisk typ och talgenre samspelar med informations- och diskursstruktur. Språken vi jobbar med är svenska, tyska, ryska, mongoliska, japanska, turkiska, ungerska, baskiska, skotsk gaeliska, ett mon-khmer språk kammu, och austronesiska språk seediq, puyuma, bunun och tagalog. För inspelningar använder vi bild- och filmstimuli.

Språk kan skilja sig mycket i grammatisk struktur. Det som nu börjar bli känt är att det också finns mycket stora skillnader på hur man i en diskurs skiljer på vilken del av meddelande som är känd och vilken som är ny, s.k. informationsstruktur. Det som skiljer a) Det var jag som köpte boken och b) Det var boken som jag köpte. åt är vad som lyssnaren förväntas känna till sedan tidigare, nämligen att någon köpte en bok i a) och att jag köpte något i b). Båda dessa meningar kan också återges på svenska med enbart intonation JAG köpte boken / Jag köpte BOKEN.
Verktygen som kan användas är speciella konstruktioner, ordföljd och intonation, och olika språk skiljer sig när det gäller vilket verktyg som de föredrar att använda. I ryska används framförallt intonation, medan baskiskan använder huvudsakligen ordföljd.
Att det finns kopplingar mellan hur informationsstruktur fungerar och hur språket fungerar i övrigt är klart. Men exakt hur denna korrelation fungerar är fortfarande en gåta.
Vårt projekt syftar till att kartlägga informationsstrukturen i ett brett urval av språk. Urvalet är baserat på att språken ska vara olika typologiskt, inte nära besläktade och inte vara geografiskt närliggande. Även om vi vet mycket om språkens grammatiska struktur, vet vi för lite om hur informationsstrukturen fungerar i dessa språk. Vi förväntar oss att våra resultat kan belysa hur olika delar av språket interagerar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ambrazaitis, G. & Anastasia Karlsson, 2016. 2 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (1)

Relaterade aktiviteter

Gilbert Ambrazaitis (presentatör)
2016 sep 1

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (1)