Interdisciplinärt halvdagsseminarium kring Derridas ‘Violence et métaphysique’

Projekt: Övrigt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

  • Derrida, Lévinas

Beskrivning

Interdisciplinärt halvdagsseminarium kring Derridas ‘Violence et métaphysique’:sju korta läsningar
StatusEj startat

Participants