Samspelet mellan språk och visuell information i kommunikation

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande syftet är att undersöka hur talare integrerar språk och bilder i kommunikationen. Målet med projektet är att både bredda den nuvarande psykolingvistiska diskussionen, integrera försummade områden från samtalsanalysen och utöka experimentella bevis till förmån för mer naturliga kommunikationssituationer.

Projektet fokuserar på följande frågor: Kan bilder bidra till en bättre gemensam gemensam bakgrund och göra att vi bättre kan avläsa hur den andre tänker? Kan bilder aktivera begrepp, göra produktionen / perception lättare? Kan partners förutsäga bättre / simulera den andres tänkande?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012013/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Visa alla (1)