Att tolka händelser: Scenbeskrivningar för blinda brukare

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • audio description, event segmentation, cognition, film narrative

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet med projektet är att analysera scenbeskrivningar av syntolkade filmer för att undersöka hur människan uppfattar och kategoriserar händelser och rörelser. I analysen tillämpas teorin om konceptuella rum. Syntolkning hjälper oss att studera hur händelser segmenteras, hur de struktureras semantiskt och hur de beskrivs.

Följande frågor behandlas: Vilka av gränser och händelseförändringar uttrycks språkligt av syntolken och vilka uttrycks inte? Vilka aspekter av en visuell händelse kodas under den snabba realtidsbeskrivningen som syntolken formulerar under filmföreställningen? Vilka aspekter av en händelse står språkligt mest i fokus?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012017/12/31

Participants