Intonation i restriktiva texter: modellering och syntes

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet innefattade flera studier om syntes av intonation i text-till-talsystem. Ett antal algoritmer utvecklades för lingvistisk bearbetning av texter. Algoritmerna hade som funktion att extrahera kontextuell information (t.ex. koreferens) samt lexiko-syntaktisk information (t.ex. ordklass) som styr tilldelningen av olika typer av ton-accenter och som påverkar accenternas grad av framhävning.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1992/01/011996/12/31

Participants