Iordningsställande av detektorer för experiment vid FAIR

Projekt: Forskning

Beskrivning

PI for part related to the R3B calorimeter in common Swedish FAIR application (nuclear & hadron physics) to VR.
StatusEj startat

Participants