Muslimskt Medelhav vid Mälaren- spår av islamisk handel i det förmoderna Sverige.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt ingår i Riksbankens Jubileumsfonds stöd till forskning om förmodernitet inom nätverket ”Den förmoderna världens globalitet”. Målsättningen är att visa hur nätverk som existerade i Medelhavet fick genomslag i Skandinavien. Genom importerad islamisk keramik från Egypten-Syrien under 1000-1100-talet och från Malaga på 1300-talet går det att knyta an till stora förändringar där.

Människors rörelser över land och vatten till platser utanför kända domäner är ett tidlöst fenomen. Resultaten av resenärers vedermödor att fånga upp i arkeologiska källor. Nedslagen syns som materiella förändringar i livsmönstren i de städer som var mötesplatser i nätverket. Särskilt uppseendeväckande är ting från kulturer och regioner som ligger mycket långt borta från fyndplatsen.

Det är lätt att uppfatta enskilda udda föremål som isolerade, vilket gör deras historia anekdotisk och unik. Istället för att se dem som solitärer ska de förstås som delar av det globala nätverk som integrerade den Gamla Världen. Här kommer jag att lyfta fram några keramikkärl från islamiska kulturområden som hittats i det medeltida Sigtuna, Svearikets enda viktiga interregionala mötesplats från sent 900-tal till omkring 1250.

Skålarna och faten är mycket få men reflekterar tydligt den omvälvande förändring i handelsnätverken som inföll under andra halvan av 1200-talet i Medelhavsområdet. Före denna historiens vindkantring dominerade den östra sidan av innanhavet, där köpmän från Bysans, islamiska områden och växande italienska handelsstäder som Amalfi, Venedig, Genua och Pisa försåg världen med varor. Strax före år 1300 vägde vågskålen över till västra Medelhavets fördel. Genuesare och handelsmän från norra Kastilien drog längs Atlantkusten upp mot Flandern och England med ting som tidigare transporterats över Alperna. Skiftet fick konsekvenser för kommande europeisk expansion.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31

Participants