Island Constraints in Mainland Scandinavian

Projekt: Avhandling

Beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt ska jag undersöka den typologiskt sällsynta möjligheten att extrahera ur vissa syntaktiska öar (såsom relativsatser, andra komplexa nominalfraser och adverbiella bisatser) som syns i de fastlandskandinaviska språken och relatera dessa konstruktioner (som även kallas för satsflätor) till universella lokalitetsteorier. Satsflätor utgör en utmaning för syntaktiska teorier, eftersom extraktioner ur syntaktiska öar anses vara blockerade av universella restriktioner. Att finna en förklaring till de oväntade extraktionerna i svenskan, norskan och danskan är därför avgörande för att kunna analysera syntaktiska öar på ett adekvat sätt. Huvudmålet med mitt projekt är därför att identifiera de faktorer som kan förklara den tvärspråkliga variationen av ö-restriktioner (island constraints). Undersökningen baseras på antagandet att satsflätor faktiskt är grammatiska för talare av fastlandskandinaviska, dvs. att de har en fullständig syntaktisk representation i dessa språk, vilket jag vill visa med hjälp av experimentella metoder.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/09/01 → …

Participants

Relaterad forskningsoutput

Christiane Müller, 2019 apr 29, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 283 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)