J. J Björnståhl, resenär och orientalist

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag deltar i ett forskningsprojekt,lett av Johan Stenström,finansierat av Vetenskapsrådet om resenären och orientalisten J. J. Björnståhl (1731-1779). Han var den förste europé som reste i forskningssyfte till det centrala Grekland. Mina delprojekt handlar dels om hans syn på Grekland och på det grekiska språket, dels om postkoloniala perspektiv på det som framställs som främmande.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2011/01/012019/12/31

Participants