Järnåldersarkeologi Blekinge II: Övärldens långtid och rum

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Vikingatid, landskapstudier, marinarkeologi

Beskrivning

Projektet är ett samarbetsprojekt med Blekinge Museum, och samlar en rad fältarbeten och arkeologiska undersökningar i Östra skärgården och på Torhamnslandet i sydöstra delen av Blekinge.

Bland annat har en rad nya järnåldersplatser av tämligen unik karaktär påträffats. På ön Öppenskär har en gravliknande stensättning/tomtning undersökt vilket resulterade i rika fynd och bl a över 1000 mycket små silvermyntsfragment daterade till 900-tal. Anläggningen på Öppenskär skall slutundersökas under 2019-2020.

Projektet anknyter till ett äldre forskningsprojekt på Blekinge Museum vilket behandlade de vikinga tida pålspärrsanläggningarna samt möjliga hamn- och landsningsplatser på fastlandet söder om Jämjö.

Projektet är även inblandat i drönardokumentation i samband med motirvägsbygget väster om Jämjö.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/03/012025/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Ingrid Gustin, 2018 jun 30, I : ALE. 2018, 2-3, s. 41-52

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henriksson, M., Björn Nilsson & Ingrid Gustin, 2016, Blekinge museum. (Blekinge Museum Rapport; vol. 2016:8)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (3)