Domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning.

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Förvaltningsrätt, Komparativ rätt, Konstitutionell rätt, Maktdelning, Förvaltningsdomstolar, Domstolsprövning

Beskrivning

Ämnet för avhandlingen är domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I avhandlingen studeras och jämförs det svenska systemet för domstolsprövning av förvaltningsbeslut med motsvarande system i Danmark och Österrike. Avhandlingen omfattar en rättslig analys av de regler och principer som styr dels när en domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan komma till stånd, dels vad en sådan prövning omfattar och kan leda till. Företeelsen domstolsprövning av förvaltningsbeslut aktualiserar vissa grundläggande intressen och funktioner. Å ena sidan finns det intressen som talar för att det ska finnas tillgång till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Hit hör att ge enskilda rättsskydd och att tillhandahålla en oberoende rättslig kontroll av den offentliga maktutövningen. Å andra sidan finns det intressen som kan motivera att domstolsprövningen i vissa avseenden bör begränsas. Hit hör att förvaltningen kan ha en expertkunskap och demokratisk legitimitet som domstolarna saknar. I boken analyseras hur systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige, Danmark och Österrike väger dessa olika intressen och funktioner mot varandra.

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna avhandling innehåller en komparativ studie av systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut enligt svensk, dansk och österrikisk rätt. Framställningen omfattar en rättslig analys av de regler och principer som styr dels när en domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan komma till stånd, dels vad en sådan prövning omfattar och kan leda till. Företeelsen domstolsprövning av förvaltningsbeslut aktualiserar vissa grundläggande intressen och funktioner. Å ena sidan finns det intressen som talar för att det ska finnas tillgång till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Hit hör att ge enskilda rättsskydd och att tillhandahålla en oberoende rättslig kontroll av den offentliga maktutövningen. Å andra sidan finns det intressen som kan motivera att domstolsprövningen i vissa avseenden bör begränsas. Hit hör att förvaltningen kan ha en expertkunskap och demokratisk legitimitet som domstolarna saknar. I boken analyseras hur systemen för domstolsprövning av förvaltningsbeslut i Sverige, Danmark och Österrike väger dessa olika intressen och funktioner mot varandra.
Kort titelDomstolsprövning av förvaltningsbeslut
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/11/19

Participants

Relaterad forskningsoutput

Torvald Larsson, 2020 nov 20, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 477 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)