Kan aktiv tuggning ge en bidragande effekt i rehabilitering efter stroke?

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Beskrivning

Hypotes: Tuggning förväntas minska skadan i hjärnan efter stroke. Preliminära resultat hos friska personer har visat att blodflödet ökar vid tuggning av tuggummi hos de blodkärl som har stor betydelse för hjärnan. Målet är att mäta blodflöde i hjärnan med hjälp av ultraljud efter tuggning och dess effekt hos strokepatienter ska utvärderas. Resultaten från den planerade studien förväntas ha stor betydelse för äldre som är en växande grupp i Sveriges befolkning.
Det finns inga tidigare studier gällande den planerade metoden i rehabiliteringen av strokepatienter men det finns resultat från klinisk forskning gällande personer med demens och Alzheimers sjukdom som har visat positiva effekter på hjärnan av aktiv tuggning.
Djurförsök i samarbete med Professor Tadeusz Wieloch vid Experimentell Hjärnforskning ska genomgöras parallellt med en klinisk studie för att utvärdera om tuggning kan minska hjärnskadan efter permanent fokal ischemia genom metoden photo-thrombosis (PT). Metoden i studien är baserad på tidigare experimentella djurförsök som har visat att aktiv tuggning stimulerar hjärnans plasticitet och ökar antal nervceller i olika delar av hjärnan.
StatusEj startat

Participants