Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Professor Ulrike Hahn (Birkbeck University London) kommer att i perioden 2013-10-01 till 2014-03-31 inneha Kerstin Hesselgrens gästprofessur för framstående kvinnliga forskare instiftad av Vetenskapsrådet. Hesselgren var bland annat Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot. Det är första gången gästprofessuren förläggs till Lunds universitet.

Gästprofessuren kommer att innehas av professor Ulrike Hahn, Birkbeck University of London. I korthet kommer Hahn att i första hand arbeta inom två forskargrupper, båda inom ämnet teoretisk filosofi. Den ena gruppen, CogComLabbet, som leds av professor Ingar Brinck förenar forskning om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi i syfte att förklara grunderna för typiskt mänskliga livsformer.

Den andra forskargruppen, LUIQ (Lund University Knowledge and Information Quality Research Group), leds av professor Erik J Olsson och studerar kunskapsspridning och informationskvalitet t ex inom sociala nätverk. Båda forskargrupperna bearbetar frågeställningar som hör hemma inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet ”Kunskap, kognition, kommunikation” som nyligen identifierats av VR och andra myndigheter som ett av de sju mest angelägna områdena för framtida riktade forskningssatsningar (”För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016”, sid. 28-29).

Hahn kommer också att samarbeta med forskare i kognitionsvetenskap och praktisk filosofi.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31

Participants