Ketamin jämfört med ECT för behandling av depression.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Ketamin (ett välkänt läkemedel för narkos samt smärtlindring) har i ett antal mindre studier visat sig ha en snabbt insättande antidepressiv effekt hos patienter med depressions-sjukdom. Denna studie, KetECT, är en randomiserad klinisk studie, som jämför effekten av ketamin med elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos patienter med unipolär depression. Inneliggande patienter behandlades med ECT eller intravenöst ketamin (i subanestetisk dos) tre gånger i veckan under maximalt fyra veckor. Studien är en nationell multi-center-studie med non-inferiority-design. Samtliga 194 patienter har nu inkluderats och ett-års-uppföljningen efter behandling kommer att slutföras under 2019. Huvudansvariga för den nationella studien är Pouya Movahed (principal investigator, PI) och Joakim Ekstrand (Psykiatri Lund). Mats Lindström har varit lokalt ansvarig i Malmö. Studien har bedrivits med anslag från Vetenskapsrådet (VR).
Kort titelKetamin vs ECT vid depression.
AkronymKetECT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/04/012020/04/01

Samarbetspartner

Participants